Orglarska delavnica Maribor

Orglarska delavnica Maribor

Orglarska delavnica Maribor

Orgle Sv. Ana na Vrheh nad Teharjami

Leto: 1822
Število registrov: 4
Država: Slovenia
Gradnja cerkve sega v sredino 15. stoletja. Grb Celjskih grofov nad glavnim pročeljem in gotski stavbni elementi govorijo v prid trditvi, da je bila cerkev zgrajena pred izumrtjem Celjskih grofov leta 1456. Pisni viri pripovedujejo o 16. stoletju, ko je bilo svetišče zgrajeno pred izumrtjem Celjskih grofov. je bilo zgrajeno. Takrat je bila verjetno prvič obnovljena. Tudi pozneje so cerkev večkrat popravljali. Današnjo podobo je dobila v prejšnjem stoletju, v drugi četrtini 18. stoletja pa je bila temeljito prenovljena. V preteklem stoletju so znova močno posegli v notranjost: z novo opremo in slikami so verjetno uničili ali zakrili velik del starejšega umetniškega bogastva. Zapustili pa so najdragocenejše: glavni oltar.