Orglarska delavnica Maribor

Orglarska delavnica Maribor

Orglarska delavnica Maribor

Orgle Sv. Trojica v Slov. goricah

Leto: 2003
Število registrov: 54
Država: Slovenia
Orgle so bile prvič postavljene leta 1833. Izdelal jih je mojster Karol Schehl iz Gradca. Bile so večkrat obnovljene, od različnih mojstrov. Leta 2003 so jih povečali in obnovili v Škofijski orglarski delavnici v Hočah pri Mariboru in so sedaj tretje največje orgle v Sloveniji. Orgle z zgodovinsko izjemno pomembno orgelsko omaro in poslikanimi vrati so prvotno stale v župnijski cerkvi v Šmarju pri Jelšah.2 Na Sotensko so jih prenesli 1857. Nekateri avtorji so domnevali, da gre za dober ponaredek iz 2. pol 18. stoletja,4 vendar novejše raziskave kažejo na original iz preloma 16. v 17. stoletja. Nekateri deli okrasja so morda res kasnejši. Glede na podrobnosti izdelave je orgle najverjetneje izdelala delavnica Jakoba Hägglingerja iz Weißeneggerhofa pri Gradcu. Istemu avtorju pripisujemo pozitiv pri sv. Barbari na Vinskem vrhu v isti župniji. Jakob Hägglinger leta 1696 orgle postavil tudi pri sv. Juriju na Ptuju.5